• PIRLS Čítanie s porozumením (čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ)

    • 23. 5. 2021
    • Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Štvrtý ročník bol vybraný pretože žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní. Tomu zodpovedá rôznorodý výber literárnych aj informačných textov ako aj skúmanie zvládnutia rôznych procesov porozumenia – od vyhľadania explicitne uvedenej informácie až po samostatné prepájanie viacerých častí textu a vlastnej skúsenosti žiaka.

     Tohto roku bola do testovania PIRLS náhodne vybraná aj naša škola. Štvrtáci boli 11.5.2021 testovaní online metódou. Výsledky testovania avšak budú známe až v decembri 2022. Dúfame, že sa im podarilo úspešne sa prelúskať oboma textami.

    • Okresné kolo pytagoriády

    • 23. 5. 2021
    • Dňa 13.4.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo pytagoriády, ktorého sa zúčastnili štyria naši žiaci. Všetci štyria boli úspešní. Tretiak Adam Zupko získal 17 bodov, štvrtáci Ema Miklošová 19 bodov, Štefan Fabian 18 bodov a Jakub Smižanský 15 bodov. Z ich úspechu sa tešíme a gratulujeme.

    • Spomienky február - apríl

    • 23. 5. 2021
    • Niekomu by sa možno zdalo, že v čase obmedzení sme nič nerobili, ale opak je pravdou. Tak si trošku pospomínajme na zopár akcií. Vo februári sme využili mrazy aspoň na korčuľovanie, keď sme nemohli lyžovať.  Aj keď karneval bol obmedzený, my sme sa aspoň učili v karnevalových maskách a trošku vyšantili v triedach. V marci sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu farebnými ponožkami a aktivitami oslávili Svetový deň vody. V apríli sme privítali jar vynášaním Moreny.

    • Projekt Enter - práca s Micro:bitmi

    • 23. 5. 2021
    • V rámci občianskeho združenia Edelin sme sa zapojili do projektu Enter, Nadácia Pontis a Telekom pri Nadácii Pontis, prostredníctvom ktorého sa nám podarilo v projekte uspieť a získali sme sady micro:bitov v hodnote 720 eur.

     Avšak nezačali sme hneď programovať s micro:bitmi. Vyskúšali sme si tzv. programovanie bez počítača. Využili sme spoluprácu s IT akadémiou a podľa ich metodík sme si prešli Prechádzkami v parku, Hľadáme poklad - tu sme sa učili, čo je to krokovanie, plánovanie. Malé programovanie nás čakalo pri práci s Pro:botom programovateľným autíčkom. Počas tohto sme niektoré hodiny museli odprezentovať dištančne - online, ale aj napriek tomu to bolo zaujímavé.

     Kým sme boli doma, pani učiteľky sa vzdelávali ako pracovať s microbitmi. Prvé školenie absolvovali s lektorkami z IT akadémie p. Angelikou Hanesz a Dankou Bruothovou. Obe lektorky si pripravili aj webinár pre tretiakov a štvrtákov. Medzitým pani riaditeľka absolvovala tri bloky vzdelávania BBC micro:bit webináre, ktoré organizovalo Učíme s Hardvérom (SPy o.z.).

     V marci sme začali našu cestu s micro:bitmi. Spoznávali sme prostredie https://makecode.microbit.org/, kde sme si programovanie skúšali najprv na simulátore. Najprv sme sa naučili tvoriť tvary, následne ich sťahovali do micro:bitov. Učili sme sa ako dať, aby blikali, vytvárali svoje mená a ich obmeny. Postupne sme sa naučili naprogramovať hru Kameň, papier, nožnice (tú nás učili pani Angelika Hanesz a Danka Bruothová). Programovanie hudby a prácu s ledkami (svetielkami) nás zasa online učili lektori z ajtyvit.sk. Všetkým lektorkám a lektorom sa touto cestou chceme poďakovať.

     Naposledy sme pracovali s LED pásikmi. No týmto to určite nekončí, pokračujeme v programovaní aj ďalej a ako nám pani riaditeľka sľúbila, bude sa snažiť dokúpiť ešte aj iné časti na programovanie. My sa už nevieme dočkať.

     Našu prácu môžete vidieť aj vo fotogalérii, kde je prvá časť venovaná programovaniu bez počítača a druhá prácu s micro:bitmi. Taktiež si môžete pozrieť, kto nám pomohol a z čoho vychádzame.

      

    • Oznam

    • 30. 4. 2021
    • Dňa 28.4.2021 Úrad verejného zdravia SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Zároveň sa od pondelka 3.5.2021 nahrádza vyhláškou č. 200/2021. Okrem iného v ustanovení § 1 ods. 2 písm. u) a v) povoľuje vstup žiaka základnej školy do školy, ak sa škola nachádza v okrese zaradenom podľa „COVID AUTOMATu“ do stupňa:  Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania. Vstup do týchto škôl a školských zariadení nie je podmienený negatívnym testom dieťaťa, žiaka alebo ich zákonného zástupcu. Stačí ak vypíšete Vyhlásenie o bezinfekčnosti na Edupage alebo ho vytlačené pošlete po dieťati v pondelok.

     Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

     Predmetnú vyhlášku nájdete na adrese:

     https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

     vyhlaska_199.pdf​​​​​​​

     vyhlaska_200.pdf​​​​​​​

     Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke MŠVVaŠ SR: 

     https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

     Ak sa v priebehu víkendu niečo zmení, budem Vás včas informovať.

    • Informácie ku vyučovaniu od 12.4.2021

    • 9. 4. 2021
    • Na základe  Rozhodnutia ministra z 8.4.2021 s platnosťou od 12.4.2021 bude vyučovací proces v škole prebiehať takto:

     Základná škola – 1. stupeň  prezenčne  s podmienkou  testu zákonného zástupcu alebo výnimkou z testovania. Od 8.4.2021 prechádzame na pôvodný rozvrh, ktorý bol daný na začiatku školského roka.

     Splnenie podmienky negatívneho výsledku testu rodič preukazuje prostredníctvom čestného vyhlásenia rodiča v písomnej podobe alebo príslušného tlačiva vypísaného elektronicky. 

     Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

     ŠKD bude v prevádzke: ranný klub od 6:40 -7:40 hod., poobede do 16:30

     ŠJ bude poskytovať stravu v riadnom režime.

     Doplňujúce informácie nájdete aj v manuáli Navrat_do_skol_od_12.4.2021.pdf​​​​​​​

    • Čitateľský oriešok

    • 7. 4. 2021
    • Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v tomto neštandardnom školskom roku, ktorý prebieha z veľkej časti dištančne, prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 7. Najväčšiu súťaž, ktorá už po siedmy raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prinieslo do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu so svojimi partnermi. Tvárou tohto ročníka súťaže je obľúbený herec a zabávač – Juraj Kemka.

     Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka prečítať dva krátke texty z pracovných zošitov Tajomstvá sveta, po ich prečítaní odpovedať na kontrolné otázky, ktoré preverili, či deti prečítanému textu aj porozumeli, a následne prečítané dva príbehy preniesť do jednej jedinej kresby. Malí školáci tak svojimi pastelkami a farbami spájali napríklad pána Hrmotku, ktorý stále pozeral televíziu s príbehom o lúčnych kvetoch; dievčatko, ktorému sa nechcelo upratovať s príbehom, v ktorom hlavnú úlohu zohral fialový kabátik; alebo Paľka so super schopnosťou s príbehom o tajnom babičkinom podkroví. A štvrtáci? Ich hlavní hrdinovia boli: farmár so svojím tajným snom a pán Rým.

     Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov v rámci verejného hlasovania získajú hodnotné ceny. Nezávisle od verejného hlasovania bude prebiehať aj posudzovanie kresieb profesionálnymi výtvarníkmi, ktorí z každého ročníka vyberú trojicu kresieb. Aj ich autori budú odmenení cenami. Výtvarníci tiež vyberú víťazov aj spomedzi žiakov špeciálnych tried a špeciálnych základných škôl, ktorých výtvory posudzujú v samostatnej kategórii.

     HLASOVANIE VEREJNOSTI BUDE PREBIEHAŤ AŽ DO 17. MÁJA 2021 DO 12.00 HODINY.

     Naši žiaci znova presvedčili, že vedia tvoriť a niektoré ich práce postúpili do finále. Posielame Vám linky na jednotlivé práce, Vás prosíme, aby ste otvorili link, klikli na obrázok a dali like. Budeme radi, keď práce detí budete zdieľať aj na svojom facebooku, či facebooku priateľov. Ďakujeme

     Práce detí priložíme v novom článku.

  • Partneri

   • IT akadémia partner
   • eTwinning
   • Zippy´Friends
   • Ministerstvo školstva
   • EU fond regionálneho rozvoja
   • NÚCEM
   • OP ľudské zdroje
   • Obec Odorín
   • MPC
   • ŠPÚ
   • Virtuálna knižnica
   • Raabe
   • Akadémia Mateja Tótha
   • Nadácia Pontis
   • Projekt Enter
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 16. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Odorín 65
   • zsodorin@zsodorin.sk
   • zsodorin@zsodorin.sk, zsodorin@centrum.sk
   • +421911483577 , na tom čísle je zriadený aj WhatsApp
   • Základná škola, Odorín 65, 053 22
   • Základná škola Odorín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje